Sosyal Sorumluluk

NATAMAR, yönetimi ve tüm çalışanları olarak sosyal sorumluluk ilkelerinin önceliğini vurgulamaktadır. Oluşan ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere karşı sorumluluğuyla faaliyetlerini en iyi sonuçları hedefleyerek yönetmeye çalışmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak görüyor, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu ortamı yaratmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için öncelikli çalışma sistemini benimsiyoruz.

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi
Çalışma saatleri yürürlükteki yasalara uygun olup haftada 45 saati aşmamaktadır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olması durumunda yapılmakta olup, art arda 6 iş günü sonrasında çalışana en az 1 gün izin hakkı tanınmaktadır.

Ücret ve Sosyal Hizmetlerin Belirlenmesi
Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve kanunların öngördüğü sosyal hizmetler temel ilkelerine uygun olarak belirlenmektedir.

Kadın hakları
Kadın, kadın, aile ve toplum arasında köprü görevi görmektedir. NATAMAR olarak toplumsal sistemin kadınların toplumlardaki işleyişine katkısının bilincindeyiz. Bu bilinçle iş ve çalışma alanını konumlandırarak pozisyon, ücret ve tüm sosyal haklara dayalı pozitif ayrımcılık gözetiyoruz.

Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi
Mahkum, borç ödeneği veya isteksiz işçi çalıştırmak yasaktır. Çalışanlarımız iş sözleşmesini makul süre içerisinde fesih hakkına sahiptir.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılamaz. NATAMAR olarak 18 yaş altı gençlerin eğitim hakkına saygılı, 18 yaş altı çalışan bulundurmamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Taciz ve İstismarın Önlenmesi
Çalışma ortamının huzurlu olması ve çalışanların mutlu bir şekilde çalışması için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlamanın bulunmamasını sağlamaya kararlıyız.

Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanlarımızın ırk, din, renk, yaş, siyasi tercih ve cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulmamasını ve iş yapma, ücret alma ve diğer haklara göre terfi etmelerini sağlamaya kararlıyız.

Eğitim
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla NATAMAR, iç ve dış eğitimler vermekle yükümlüdür. Bu faaliyetler aracılığıyla çalışanlarımızın gelişimi nedeniyle şirketin tüm alanlarının sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İletişim
Başarının sağlıklı iletişimden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarla bağ içerisinde uygulamalar yapmayı, çalışanlarla yönetim arasında iyi ilişkiler kurmayı ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
Tüm faaliyetlerimizi, ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin sorumluluğuyla yönetiyoruz. Şirketimiz, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini belirlemek ve uygulamakla yükümlüdür.

Yolsuzluk ve Rüşvetin Önlenmesi
Tüm ticari faaliyetlerde ve ilişkilerde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Her türlü yolsuzluk, rüşvet, şantaj ve suiistimal kesinlikle yasaktır. NATAMAR, ticari ve kişisel çıkar sağlamak amacıyla başka bir kişinin davranışlarını etkilemek amacıyla para ve hediye alışverişinde bulunulmasına hiçbir şekilde tolerans göstermeyecektir.

Yönetim Sorumluluğu
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi prosedürlerinin işyeri davranış kurallarına uygun olarak yerine getirilmesini taahhüt ederiz. NATAMAR yönetimi yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri sürekli iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.