Çevre ve Sürdürülebilirlik

NATAMAR, çevreyi koruma hassasiyeti ile doğal taş sektöründe ürünlerin üretiminden kullanım prosesine kadar tüm süreçlerde çevresel etkiyi en aza indirmek için gerekli önlemleri almaktadır.

Çevre politikamız kapsamında temel aldığımız ilkeler aşağıdaki gibidir.

• Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuat ve yükümlülüklere uymayı,
• Üretim sırasında çevresel etkileri en aza indirerek hava, su ve toprak kirliliğini önlemek,
• Çalışanlarımızın ve iletişim halinde olduğumuz tüm kişi ve firmaların çevre bilincine erişimini sağlamak,
• Gelişen teknolojiyi takip ederek tesisimizde verimliliği en iyi düzeyde kullanarak, atıkları kaynağında azaltarak maksimum geri dönüşümü sağlamayı,
• Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucunda doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve kaynak tasarrufu sağlanmasını sağlamak,
• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri dikkate almak.

Çalışanlarımızla birlikte bu politikaların gereklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve Yönetim olarak bunların sürekliliğini sağlamaya kararlıyız.